Raaf Outdoor - GPS-tochten, bedrijfsuitjes en groepsactiviteiten

Over... de Sagentocht

Deze Sagentocht is ontwikkeld door Raaf Outdoor.

Bronnen:

Websites: wikipedia.org, debrabantsewal.nl, thuisinbrabant.nl, verhalenbank.nl, woensdrecht.nl, vestingsteden.nl, wegvandeturf.nl

Boeken: Noord-Brabantsch Sagenboek (1 en 2) - J.R.W. Sinninghe Spokerijen in Brabants westhoek : sagen, legenden en volksverhalen veelal uit de volksmond opgetekend - J.R.W. Sinninghe De duivel op de lijkwagen: spookgeschiedenissen, legenden en historische sagen uit het westen van de provincie Noord-Brabant - M.J.G. de Jong Het kasteel van Wouw - Ron Bakx / Gerard Haast / René Hermans / Kees Hoendervangers Weg van de turf (fietsrouteboek) - Eindredactie: René Hermans

Tijdschriften: Ach Lieve Tijd, 700 jaar West-Brabant en de Westbrabanders - Waanders Uitgevers

Onderzoek, bewerking en GPS tocht: Raaf Outdoor

Geredigeerd en aangevuld door: René Hermans

Muziek: Datura Middeleeuwse muziek