Domein

Dit domein is geregistreerd door Raaf Automatisering in opdracht van een klant.

Raaf Automatisering levert de volgende dienst:

Registratie/beheer van domeinnamen

Het internet werkt met adressen (bv. 192.168.0.1) die voor mensen lastig te lezen zijn. Als oplossing hiervoor zijn de domeinnamen (zoals bv. raafautomatisering.nl) bedacht.

Raaf Automatisering kan de registratie van deze domeinnamen verzorgen en de verwijzingen naar de gekoppelde toepassingen zoals email en websites voor u beheren.